torsdag 29. oktober 2009

Finansiell Utdanning

I dag tar vi for oss Finans og Utdanning. Det har vist seg at det nå er ekstrem stor etterspørsel etter finansiell utdanning. Dette er på høy tid med tanke på at vi lever i en finanskrise. Folk har ikke fått den rette finansielle utdanning de burde ha fått på skolen, de går ut av skolen uten noen forutsetning for å vite noe som helst om hva som er sunn og fornuftig pengebruk.

Nå som finanskrisen er her, vet ikke folk hvordan de skal ordne opp i sin gjeld og grunnen til gjeld er jo det faktum at folk ikke har noen form for finansiell utdanning, de bruker penger og låner i vei uten tanke på at det kan oppstå kriser.

Det som er viktig med finansiell utdanning er at man blir utdannet til å finne løsninger for finansielle barrierer og nedbetalingsplaner i forhold til inntekt eller forventet inntekt. Det blir gitt opplæring bl.a. innen skatterett og gjeldshåndtering. Finansiell Utdanning gir opplæring i pengestømmen og pengebruken til folk som igjen gir potensiale til personlig bygging mot velstand.

Hvordan utdanner mennesker seg i dag innenfor økonomi og finans? Jo de går årevis på skole og opparbeider seg dermed stor gjeld i utdanningsperioden og etter endt skolegang vil de så slite i mange år med tilbakebetaling av studiegjeld. I tillegg til det ønsker studentene gjerne (etter endt utdanning) en bolig, bil og andre bekvemmeligheter, hvis de da har klart å få seg en jobb! Det oppstår da mer gjeld. Det blir bankene som sitter og dikterer folk i hva dem kan og ikke kan gjøre og man sitter igjen som uvitende privatpersoner og må gi sin fulle tillit til banken som instans.

Hvordan de skal håndtere dette, lærer de ikke på skolen og det med tanke på at de angivelig har tatt en utdanning innen økonomi. Dette er jo et helt klart tegn på at institusjonene ikke gir skikkelig utdanning innen pengebruk og såkalt økonomi. Det sier seg selv når man ikke lærer hvordan man selv skal håndtere sine egne penger, gjeld og hvordan man heller bør investere pengene sine for å bygge opp personlig velstand.

Heldigvis finnes det i dag gode løsninger på internett som går direkte på Web-basert Finansiell Utdanning som faktisk gir folk flest en mulighet til å få orden på økonomien vår. Det blir gitt opplæring og trening i pengebruk og rådgivning i fornuftige måter å videre investere pengene våre i oss selv og ikke i lån.

I neste innlegg ser vi på hvilke muligheter man har, uten å måtte kvalifisere seg til en skoleplass, innenfor Finansiell Utdanning.

Nina og Trond